Ο καιρός βελτιώνεται!
Η υπηρεσία πρόγνωσης του καιρού αναβαθμίζεται και σύντομα θα είναι ξανά διαθέσιμη με νέες δυνατότητες.

Σας ευχαριστούμε